Contact
3-1-1 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka, 812-8582