Staff
Doctors
Nobuyuki Shimono
Kazuhiro Toyoda
Yoshitomo Motomura


Nurses
Risa Kobayashi
Yoshiko Saruwatari
Kanako Terawaki


Pharmacist
Takafumi Nakashima